Đăng ký

Thông tin bảo mật dùng để tra cứu trực tuyến


Nội dung lưu ý:
1. Quý Khách hàng (KH) vui lòng nhập đúng và đầy đủ các thông tin trên để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
2. Việc đăng ký thông tin tra cứu STK này chỉ thực hiện thành công khi KH đã đăng ký dịch vụ sms tại ABBANK.
3. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các STK còn hiệu lực trước thời điểm tra cứu.
4. KH chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập (Tên đăng nhập, mật khẩu, các thông tin có liên quan…) nhằm phòng ngừa việc sử dụng trái phép các thông tin này.
5. ABBANK được miễn trừ mọi trách nhiệm khi người khác sử dụng thông tin của KH để thực hiện việc tra cứu này.
6. Trường hợp KH không thực hiện được việc tra cứu, KH vui lòng liên hệ với ABBANK gần nhất để được hỗ trợ.